Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.
Jesteś tutaj: Strona główna » Nasze produkty » Potencjał techniczny » Nadzór

Nadzór nad pracą miejskiego systemu ciepłowniczego, węzłów cieplnych i kotłowni

ZPEC Sp. z o.o. posiada system nadzoru tj. monitorowania pracy kotłowni i węzłów cieplnych. Dzięki temu systemowi praca większości kotłowni i znacznej części węzłów cieplnych może być obserwowana ze stanowiska dyspozytora. Dyspozytor dzięki temu systemowi ma również możliwość zdalnego sterowania i ingerowania w pracę urządzeń, co przekłada się na zminimalizowanie czasu reakcji na zauważone nieprawidłowe działanie urządzeń.

System monitoringu pozwala na bieżąco śledzić, analizować i archiwizować parametry pracy urządzeń. Umożliwia też zdalny odczyt liczników ciepła.

Celem nadrzędnym jest doprowadzenie do stanu, który będzie umożliwiał monitorowanie pracy wszystkich węzłów cieplnych eksploatowanych przez nasze przedsiębiorstwo.

Posiadamy również podgląd z możliwością analizy i archiwizacji danych i parametrów pracy źródła ciepła tj. Elektrociepłowni Zabrze S.A. zasilającej magistrale ciepłownicze.

Dodatkowo ZPEC Sp. z o.o. dysponuje zaawansowanym oprogramowaniem do analizy pracy sieci ciepłowniczej w zakresie bieżącej eksploatacji oraz planowania i rozbudowy. Oprogramowanie to umożliwia analizę wielu wariantów celem optymalizacji pracy sieci. Obliczenia wykonywane są w oparciu o cyfrowy model sieci ciepłowniczej. Program ten jest graficzno-numeryczną bazą danych.

Od 1999 roku ZPEC Sp. z o.o. rozwija także system GIS. System GIS wspomaga zarządzanie majątkiem sieciowym, usprawnia obsługę klientów, zapewnia uporządkowanie dokumentacji technicznych oraz wspomaga w planowaniu.