Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.

Pogotowie ciepłownicze

32 788 03 61

32 271 37 09

695 321 160

Jesteś tutaj: Strona główna » Kontakt » Dane adresowe

Dane adresowe

ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

ul. J.W. Goethego 3, 41-800 Zabrze

zobacz jak dojechać »

 

Wpisana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy KRS 0000099059
NIP 648-00-01-295
REGON 272270898
Kapitał zakładowy: 23 029 500 zł
Kapitał wpłacony:   23 029 500 zł

Godziny urzędowania:

codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00
Dyspozytor Pogotowia Ciepłowniczego 24h
Tel. 32 788-03-61
Tel. 32 271-37-09
Tel. kom. 695-321-160
Biuro Obsługi Interesanta
Tel. 32 788-03-06, Fax: 32 788-03-09
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
Sekretariat:
Tel. 32 788-03-01, Fax: 32 788-03-09
Tel. 32 271-64-68, Fax: 32 271-71-40
Strona www: www.zpec.pl
E-mail: zpec@zpec.pl
Formularz kontaktowy - napisz do nas

KASA

ul. Goethego 3

tel. 32 7880 325

Czynna od poniedziałku do piątku w godz.:
od   7.30 do 11.00 oraz                                   oraz w poniedziałki i wtorki dodatkowo od 12.00 do 14.30
  • przyjmowanie wpłat gotówkowych od kontrahentów

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

ul. Goethego 3

24 godziny na dobę przez 365 dni w roku

tel. 32 7880 361, 32 2713 709, 695 321 160

  • przyjmuje zgłoszenia o nieprawidłowościach w dostawie ciepła
  • przyjmuje zgłoszenia o awariach instalacji i urządzeń ciepłowniczych

Z-ca Dyrektora d/s Technicznych

ul. Goethego 3

tel. 32 7880 304

  • nadzór na pracą TS, TR, TP, TU,TA

Dział Eksploatacji - TP

ul. Goethego 3

tel. 32 7880 362 do 364

  • nadzór nad eksploatacją sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych i kotłowni
  • wydawanie warunków technicznych dla inwestycji i modernizacji w zakresie sieci ciepłowniczych i urządzeń grzewczych
  • uzgodnienie uzbrojenia terenu
  • uzgodnienie dokumentacji technicznych
  • spuszczenie i napełnienie zładów
  • doradztwo techniczne
  • bieżące sprawy wynikające z eksploatacji urządzeń dostarczających ciepło do odbiorców
  • ekologia - nadzór nad emisją zanieczyszczeń do powietrza i gospodarką odpadami, ochrona środowiska
  • nadzór nad pracą TP1, TP2, TP3, TPD

Sekcja Dyspozycji Ruchu - TPD

ul. Goethego 3

tel. 32 7880 361, 32 2713 709

  • udziela informacji o wszelkich pracach prowadzonych na urządzeniach grzewczych, a mających wpływ na dostawę lub brak dostawy ciepła
  • całodobowe śledzenie i analizowanie parametrów pracy: źródeł ciepła tj. Fortum Zabrze S.A. i kotłowni własnych, sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych
  • koordynacja pracy pogotowia ciepłowniczego
  • nadzór i koordynacja prac związanych ze spuszczeniem wody i uzupełnieniem wodą zładów instalacji centralnego ogrzewania

Dział Sprzedaży - TS

ul. Goethego 3

tel. 32 7880 351 do 352

  • informacje w zakresie zawierania i zawieranie umów sprzedaży ciepła
  • wystawianie faktur za dostawę ciepła
  • informacje na temat sposobu rozliczeń dostawy ciepła

Dział Remontów i Inwestycji - TR

ul. Goethego 3

tel. 32 7880 341, 32 7880 346, 32 7880 347

  • obsługa inwestycji i remontów realizowanych systemem zleconym
  • nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji i remontów
  • uzgadnianie i weryfikacja projektów wykonawczych
  • opracowanie wniosków w celu pozyskania pożyczek i dotacji na realizację zadań

Sekcja Warsztatu Pomiarów i Automatyki -TUA

ul. Cmentarna 19c

tel. 32 3705 782

  • eksploatacja aparatury kontrolno-pomiarowej systemu ciepłowniczego (sieci, węzły, kotownie)
  • eksploatacja urządzeń automatycznej regulacji systemu ciepłowniczego (sieci, węzły, kotłownie)
  • odczytywania wskazań liczników ciepła

Rejon Sieci Cieplnych - TP-1

ul. Cmentarna 19c

tel. 32 3705 775

  • bieżące sprawy wynikające z eksploatacji urządzeń dostarczających ciepło do odbiorców zasilanych z miejskiego systemu ciepłowniczego zasilanego z Fortum Zabrze S.A. oraz dla odbiorców ogrzewanych z kotłowni przy ul. Chopina 30 i ul. Bytomskiej 28

Rejon cieplny TP-2, Kotłownia os. Helenka

ul. Kruczkowskiego 41a

tel. 32 2722 421

  • bieżące sprawy wynikające z eksploatacji urządzeń dostarczających ciepło do odbiorców zasilanych z kotłowni osiedlowej na os. Helenka w Zabrzu

Rejon cieplny TP-3, Kotłownia os. Rokitnica

ul. Budowlana 72

tel. 32 2722 647

  • bieżące sprawy wynikające z eksploatacji urządzeń dostarczających ciepło do odbiorców zasilanych z kotłowni osiedlowej na os. Rokitnica w Zabrzu oraz kotłowni lokalnej przy ul. Witosa 8

Dział Marketingu i Planowania Rozwoju - RM

ul. Goethego 3

tel. 32 7880 370 do 373, 695-321-314

  • kompleksowe informacje w zakresie przyłączenia do sieci ciepłowniczej
  • zawieranie umów o przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego oraz formalności związane z tym zagadnieniem
  • sprzedaż powierzchni reklamowej oraz fakturowanie za najem powierzchni reklamowych (TELEBIM REKLAMOWY)
  • sprawy związane z marketingiem, rozbudową sieci, promocją i reklamą

Dział Organizacyjno - Prawny - DO

ul. Goethego 3

tel. 32 7880 311

  • obsługa organizacyjno - prawna przedsiębiorstwa
  • informacje z zakresu uregulowań prawnych, przepisów wewnętrznych, organizacji, struktury i właściwości wszystkich komórek organizacyjnych
  • informacje dotyczące użytkowania obiektów Spółki i jej majątku

Główny Księgowy - DF

ul. Goethego 3

tel. 32 7880 321

  • kreowanie polityki finansowej Spółki
  • nadzór nad pracami analitycznymi, finansowymi, księgowymi i windykacyjnymi
  • opracowanie planów ekonomiczno-finansowych
  • nadzór nad opracowaniem Taryf dla Ciepła i podejmowanie czynności w celu ich zatwierdzenia
  • współpraca z audytorami, urzędami oraz instytucjami finansowymi

 

Dział Finansowo - Księgowy - FK

ul. Goethego 3

tel. 32 7880 322

  • obsługa finansowo-księgowa całej Spółki

Dział Kadr - DK

ul. Goethego 3

tel. 32 7880 331 do 332

  • przyjmowanie CV
  • rozmowy wstępne przed podjęciem pracy
  • przyjmowanie ofert w sprawie zorganizowania wypoczynku dla pracowników (wczasy, kolonie, wycieczki)
  • przyjmowanie ofert na dodatkowe świadczenia dla pracowników np. bony towarowe

Sekcja ds. przetargów - TRP

ul. Goethego 3

tel. 32 7880 342

  • sporządzanie SIWZ, sporządzanie umów i organizowanie przetargów na usługi, dostawy i roboty budowlane
  • nadzór nad opracowywaniem dokumentacji techn.
  • sporządzanie planów inwestycyjno-remontowych oraz analiza ich wykonania

Dział Zaplecza Warsztatowo-Magazynowego - ZW

ul. Cmentarna 19

tel. 32 3705 776

  • służby zapewniające ciągłość utrzymania ruchu urządzeń ciepłowniczych i ciągłość utrzymania dostaw ciepła

Magazyn - ZW

ul. Cmentarna 19

tel. 32 3705 772 do 774

  • zapewnienie niezbędnych zapasów magazynowych zapewniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Sekcja Transportu - ZWS

ul. Cmentarna 19

tel. 32 3705 778

  • zapewnienie obsługi transportowej dla wszystkich służb w przedsiębiorstwie
  • eksploatacja i naprawa własnego taboru samochodowego
  • eksploatacja i naprawa sprzętu (koparki, ładowarki) własnego

Sekcja Zaopatrzenia - ZWZ

ul. Cmentarna 19

tel. 32 3705 773

  • zakup materiałów niezbędnych do fukncjonowania przedsiębiorstwa m. in. zakup paliw stałych i płynnych, zakup urządzeń, zakup materiałów różnego rodzaju, zakup odziezy roboczej, ochronnej itp.

Sekcja Warsztatu Elektrycznego - TUE

ul. Cmentarna 19

tel. 32 3705 781

  • zapewnienie funkcjonowania urządzeń pod wzgledem elektrycznym
  • kompleksowa obsługa przedsiebiorstwa w zakresie dostawy energii elektrycznej
  • eksploatacja, konserwacja, naprawa i wymiana urządzeń z zasilaniem elektrycznym

Inspektor ds. łączności i automatyki - TA

ul. Goethego 3

tel. 32 7880 345

  • monitorowanie i obsługa sieci telemetrycznej i telefonicznej
  • nadzór nad wdrażaniem projektów w zakresie sieci telemetrycznej i teleinfomatycznej
  • programowanie sterowników
  • wizualizacja monitoringu węzłów cieplnych

Specjalista ds. controllingu i planowania - FC

ul. Goethego 3

tel. 32 7880 327

  • opracowanie Taryf dla ciepła
  • sporządzanie analiz ogólnych

Specjalista ds. księgowości i windykacji - FW

ul. Goethego 3

tel. 32 7880 326

  • windykacja należności
  • prowadzenie ewidencji faktur sprzedaży ciepła oraz sprzedaży pozostałej
  • opracowywanie analiz stanu nalezności
  • kompleksowe przygotowanie należności do skierowania na drogę sądową, zgłoszenia do postępowania układowego, ugód bankowych i likwidacji

Sekcja Warsztatu Mechanicznego - ZWM

ul. Cmentarna 19

tel. 32 3705 780, 32 3705 776

  • wykonywanie bieżących napraw, konserwacji i remontów w zakresie budowlanym i instalacyjnym w obiektach własnych