« powrót

Sieć ciepłownicza

Długość sieci ciepłowniczej

 

Sieć ciepłownicza zasilana z Fortum Zabrze S.A.

86,13 km

Sieć ciepłownicza zasilana z kotłowni osiedlowej Helenka

3,64 km

Sieć ciepłownicza zasilana z kotłowni osiedlowej Rokitnica

2,48 km

Łączna długość sieci:

92,25 km

W tym: 48,92 km to sieci kanałowe i napowietrzne

43,33 km to sieci wykonane w nowoczesnej bezkanałowej technologii rur preizolowanych.

 

Rodzaj sieci

 

 

Wiek sieci ciepłowniczej

 


 

Nowe technologie – rury preizolowane

Wszystkie od kilkunastu lat nowobudowane sieci ciepłownicze realizowane są w technologii rur preizolowanych. Od 2008 roku układamy sieci ciepłownicze w rurach preizolowanych podwójnych tzw. TWIN PIPE czyli w jednej rurze osłonowej dwie rury przewodowe tj. zasilanie i powrót nośnika ciepła. Sieci ciepłownicze preizolowane układane są bezkanałowo w otulinie z pianki poliuretanowej i płaszczu z PE, bezpośrednio w ziemi na podsypce i zasypce piaskowej.

 

Zaletami rur i sieci preizolowanych są: